Chiếc áo mà tất cả phụ nữ đều cần?


Để trả lời lại việc ông Trupm gọi bà Clinton là “nasty woman” tạm dịch là người phụ nữ hư hỏng tại buổi tranh luận trong quá trình tranh cử tổng thống, 1 người dân đã thiết kế chiếc áo lớp galaxy, chiếc áo mà có lẽ tất cả các cô gái trên thế giới này đều muốn sở hữu.

Trump đã làm rất tốt bài tranh luận của mình cho tới khi ông cắt ngang lời bà Clinton vào cuối cuộc tranh luận và thốt lên: Bà ấy thật là 1 người phụ nữ hư hỏng.

Áo lớp galaxy nasty woman giá $25

Áo lớp galaxy nasty woman giá $25

Chiếc áo lớp 3D với mô tả Trump chết tiệt được bán với giá $25. Có lẽ việc làm của ông Trump vô tình chung đã khiến tất cả phụ nữ tại đất nước này cũng như những người phụ nữ trên toàn Thế Giới đã đồng lòng với nhau. Hầu hết những người phụ nữ trên Thế Giới đều phải trải qua 1 lần nghe câu nói này nhưng họ không quan tâm lắm.


Leave a comment


Tư vấn miễn phí